Koniec Świata powie Ci dokąd warto pojechać i jak to zrobić tanio. Co więcej, powiedzą Ci o tym ludzie, którzy znają dany kraj na wylot, bo mieszkają w nim lub byli w nim wielokrotnie. Dowiesz się co zobaczyć, co zjeść, na co się szczepić, obejrzyjsz zdjęcia i posłuchasz muzyki. Jeśli jedziesz gdzieś z plecakiem, znajdziesz tu wszystko czego szukasz.


Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

REGULAMIN KONKURSU „JAK TANIO DOJECHAĆ” SERWISU KONIECSWIATA.NET


§ 1 Postanowienia ogólne i organizatorzy konkursu

1. Konkurs „Jak Tanio Dojechać” polega na uzupełnieniu bazy serwisu internetowego „KoniecSwiata.net” o nowe sposoby na dotarcie do poszczególnych krajów, zwane dalej Sposobami.
2. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu KoniecSwiata.net. Redakcja serwisu nagrodzi autorów najciekawszych Sposobów, które zostaną dodane do bazy serwisu w czasie trwania konkursu.
3. Konkurs trwa dwa tygodnie, do północy 12 lipca 2009.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.koniecswiata.net

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim brać udział każdy.
2. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele biur podróży, agenci lotniczy i pośrednicy w sprzedaży biletów, reprezentując w konkursie firmę lub instytucję. Prywatny udział tych osób jest dozwolony.


§ 3 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Uczestnik konkursu przystępuje do niego, wprowadzając do bazy serwisu KoniecSwiata.net znaleziony przez siebie Sposób za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.koniecswiata.net/jak-tanio-dojechac/ i na podstronach tej sekcji. Wypełnienie formularza jest jedyną metoda przystąpienia do konkursu.
3. W konkursie biorą udział autorzy wszyscy sposobów dodanych do bazy w trakcie trwania konkursu, bez względu na ilość dodanych sposobów.
4. Każdy Sposób redakcja serwisu oceniać będzie oddzielnie. Za najciekawsze Sposoby uznane będą Sposoby najmniej powszechne i jednocześnie umożliwiające największe oszczędności w stosunku do ceny standardowego biletu lotniczego, czyli stosunek cena/jakość.
5. Ocenie podlegać będą tylko Sposoby powstałe w wyniku poprawnego wypełnienia formularza poprzez podanie:
- kosztu Sposobu (podróży w obie strony, ze wszystkimi opłatami)
- czasu podróży w jedną stronę
- konkretnych informacji wystarczających, by każdy użytkownik serwisu mógł sam skorzystać z tego Sposobu (dane linii lotniczych, linki itp.)
6. Poprzez podanie imienia i nazwiska, nicka lub adresu e-mail uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska lub nicku na liście zwycięzców konkursu. Nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.


§ 4 Nagrody i wyróżnienia

1. W konkursie zostanie przyznanych pięć równorzędnych nagród, ufundowanych przez partnera Serwisu – firmę Time4Travel.
2. Nagrodami w konkursie są zniżki na bilety lotnicze polegające na zrezygnowaniu przez Time4Travel z transaction fee (tzw. bilety TF 0zł).
5. Zniżki dotyczą wyłącznie biletów zakupionych za pośrednictwem firmy Time4Travel, na dowolnej trasie i w dowolnym terminie.
6. Wysokość zniżki jest uzależniona wyłącznie od wysokości transaction fee w przypadku konkretnego biletu na danej trasie i w danych terminach, w związku z czym niemożliwe jest wskazanie jej wysokości bez znajomości dat i terminu.


§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny  oraz do nie wyłaniania zwycięzców.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
5. Sposoby dodane do bazy nie stanowią utworu w rozumieniu prawa autorskiego i jakie takie nie są tym prawem chronione.
6. Sposoby dodane do bazy serwisu nie są z niej usuwane automatycznie. Redakcja zastrzega sobie również prawo do nie usunięcia Sposobu na żądanie użytkownika. W przypadku żądania usunięcia sposobu przez użytkownika zostanie on podpisany „KoniecSwiata.net” i w takiej formie nadal będzie funkcjonował w serwisie.